50. Slöseri med vårdtid trots brist på resurser

Inställda operationer, stängda vårdplatser, och färre än någonsin som vill jobba i kommuner och landsting. Samtidigt vittnar chefer om tusentals timmar som inte kommer patienter och brukare till nytta. Hur går det ihop? Vad krävs av chefer på olika nivåer för att klara det ständigt ökade vårdbehovet med bibehållen och till och med förbättrad kvalitet?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: HAMLET
Medverkande:

Myrna Palmgren

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.