51. Gemensam sak för att motverka fusk

En stor andel av hälso- och sjukvård, omsorg och skola i Göteborg och Borås utförs av andra än kommunen eller landstinget. Uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer då allt mer i fokus. För att upptäcka och motverka fusk och oegentligheter kan organisation och samverkan med andra myndigheter vara betydelsefullt. Under det här seminariet presenterar Göteborgs stad och Borås stad hur de organiserat sin verksamhet för att motverka fusk, oegentligheter, mutor och korruption. De berättar också om sitt samarbete med andra myndigheter för att tidigt upptäcka och begränsa angrepp mot välfärden.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: JULIA
Medverkande:

Pia Eriksson, Göteborgs stad
Peder Englund, Borås stad
Thomaz Ohlsson SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.