52. Tillit skapar bättre styrning

Tillitsdelegationen har under två år utvecklat styrningen av offentlig sektor så att den bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang. Uppdraget från regeringen har handlat om att utreda, analysera och lämna förslag och rekommendationer som ska leda till förändring. Delegationen har också arbetat utåtriktat för att främja utvecklingen av en mer tillitsbaserad styrning och ledning genom samtal och dialog med framförallt kommuner och landsting. I juni lämnade delegationen ett slutbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi, med förslag och rekommendationer om hur styrningen av offentlig sektor kan utvecklas för att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: B
Medverkande:

Laura Hartman ordförande Tillitsdelegationen

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.