53. Finansiell analys från utsidan!

Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning kräver en välutvecklad finansiell analys för att vara relevanta och realistiska. Arbetet med den finansiella analysen behöver ständigt underhållas och förbättras. I två seminarier vill vi bidra till en sådan utveckling.)I det första låter vi tre externa aktörer göra en finansiell analys av en kommun. Hur går de till väga? Vad är viktigt utifrån deras uppdrag? Vad kan vi lära av deras metod och analys?"

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: A
Medverkande:

Oscar Hjelte, Kommuninvest
Maria Price, Rådet för främjande av kommunala analyser
Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening och Kommunforskning i Västsverige

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.