55. Så får du medborgarna att prata integration

Världen och Sverige har förändrats genom urbanisering, immigration, IT-utveckling och globalisering. Inte minst målen för Agenda 2030 visar vikten av att kunna hantera denna samhällsutveckling på ett bra sätt. För att nå en positiv utveckling behöver den riktigt lokala nivån engageras. Området, kvarteret, byn och hela samhället måste delta i diskussionen om hur vi ska leva tillsammans, trots våra olikheter. Vad behöver jag, du och vi göra för att nå ett hållbart samhälle? SKL har fått pengar från regeringen för att pröva och utveckla medborgardialogen kring inkludering och integration och har tillsammans med forskare och praktiker utvecklat modeller för arbetet. Det här seminariet handlar om nationella och internationella erfarenheter kring medborgardialog om inkludering och integration.

Lokal: ROMEO
Medverkande:

Hans Abrahamsson, Docent Göteborgs universitet
Martin Sande Dialogues
Lena Langlet, SKL
Nils Munthe, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.