56. Professioner både svårstyrda och kuvade

Styrning och uppföljning inom välfärdens professioner är en brännande fråga. Problem och lösningar finns längs hela skalan, från de som kritiserar all form av styrning till de som uttrycker misstro mot alla former av professionellt självstyre. Föreläsarna ser flera oförenliga trender samexistera: decentralisering tycks leda till centralisering, professionellt självstyre verkar bidra till förlust av autonomi, ökad professionalisering sker parallellt med ökat byråkratiskt inflytande. Samtidigt är professionella i sin vardag skickliga på att hålla byråkratins och styrningens inflytande på armslängds avstånd. Det är tydligt att styrning av professionell verksamhet inte har några enkla lösningar.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: D
Medverkande:

Johan Alvehus, Institutionen för Service Management, Lunds universitet
Thomas Andersson, biträdande professor, Institutionen för handel och företagande Högskolan i Skövde
Märit Melbi, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.