57. Hur påverkar makroekonomin kommunerna?

Vad  händer i världsekonomin och vad får det för effekter på svensk ekonomi och för kommuner och landsting?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: Malmö Arena
Medverkande:

Annika Winsth, chefekonom, Nordea

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.