59. Räkna hem vinster med digitalisering

För att klara välfärden måste vi hitta nya sätt att arbeta, bland annat med hjälp av digitalisering. Men hur stor är egentligen potentialen och vad krävs för att vi ska kunna realisera den? Hur kan kommuner och landsting räkna på effekterna av olika insatser, såväl monetära som kvalitetsmässiga? Inom vilka konkreta områden kan man börja? Vad gör SKL för att få ut praktisk nytta till kommuner och landsting?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: B
Medverkande:

Oscar Boldt-Christmas, McKinsey
Håkan Cavenius/Marco Forzati, RISE ICT
Vesna Jovic, SKL

Moderator:
Malin Annergård, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.