6. Aktuella frågor om moms och momsersättning

Vi redogör för frekventa frågeställningar, iakttagelser från Skatteverkets revisioner samt andra aktuella frågor och nyheter kring mervärdeskattelagen och Lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting m.fl.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: JULIA
Medverkande:

Deltagare från Skatteverket

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.