60. GULDPARTNER - Digitala framsteg gör jobbet roligare

GuldpartnerHur kan man på bästa sätt följa med i utvecklingen och utnyttja ny teknik för att skapa bättre service till sina invånare, bli mer miljövänlig, mer effektiv och därmed skapa en modern och roligare arbetsplats. Vi vill gärna prata om vilka trender och behov vi ser bland våra kunder kopplat till hur ett användarvänligt ekonomisystem kan utgöra en möjliggörare för digitalisering, till exempel genom lösningar för e-handel. Vi bjuder med några av våra kunder upp på scenen för att prata både om dagens och morgondagens utmaningar. Lyssna till perspektiv både från stora och små kommuner genom intressant dialog på scenen, och hur våra kunder hittar lösningar för att uppnå sina strategiska mål, både långsiktigt och kortsiktigt.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: JULIA
Medverkande:

Urban Danielsson, Lösningsarkitekt, Unit4, samt gäster

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.