61. Finansiell analys från insidan!

Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning kräver en välutvecklad finansiell analys för att vara relevanta och realistiska för styrning av ekonomi och verksamhet. Arbetet med den finansiella analysen behöver ständigt underhållas och förbättras. I två seminarier vill vi bidra till en sådan utveckling. I detta andra seminarium redovisar Varberg och Upplands Väsby hur de arbetar med sin finansiella analys kopplat till mål för ekonomi och verksamhet. De berättar hur de gör, vilka faktorer de beaktar och vilka utmaningar de ser.

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (1)
>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning (2)

Lokal: C
Medverkande:

Stefan Tengberg, Varbergs kommun
Derk de Beer, Upplands Väsby kommun

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.