62. Samordnad utveckling för god och nära vård

Vård och omsorg behöver organiseras utifrån befolkningens och patienternas behov. Om vi ska bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och sjukvården, möta framtidens utmaningar så som den demografiska utvecklingen, öka förtroendet för hälso- och sjukvården och samtidigt ha kontroll på kostnaderna krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete, av samtliga aktörer inom hälso- och sjukvården. Där utgångspunkten är just patienternas behov. Vad krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar finns och hur ska det fortsatta förändringsarbetet ske?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: HAMLET
Medverkande:

Anna Nergårdh,  Regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.