63. Hur skapas förtroende för revisionen?

För att revisionen ska få genomslag måste den ha legitimitet och förtroende från de som den är till för. En aktuell undersökning visar att  förtroendet är högt, men även att det finns områden som behöver utmanas, främst dialog och kompetens. Just nu pågår ett arbete med att lägga fast standard för granskning av kommunala räkenskaper. Kan en sådan bidra till att stärka legitimitet och kvalitet? Finns det även behov av en tydlig standard för verksamhetsrevisionen?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: D
Medverkande:

Annika Wallenskog, chefekonom SKL
Harald Jagner auktoriserad revisor Deloitte
Jan Rönngren, Revisionsdelegationen SKL
Lotta Ricklander, SKL

Moderator:
Karin Tengdelius, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.