7. Strategisk styrning av framtidens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Har vi en strategisk styrning av sjukvården som adresserar utmaningarna tillräckligt bra? Har vi en hälso- och sjukvårdspolitik som skapar långsiktighet och stabilitet och som inte bara är politiska slagträn? Hur ska den långsiktiga styrningen av hälso- och sjukvården utvecklas på nationell nivå? Behövs nya former för dialog och samarbete mellan staten och landstingen eller är ett förstatligande svaret på frågorna? Vem ska prioritera i sjukvården och hur ska det gå till?

Lokal: E
Medverkande:

Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, ordförande i styrelsen för Vårdanalys
Emma Henriksson (KD), ordförande i Socialutskottet
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

Moderator:
Niklas Ekdal, journalist, författare och tidigare politisk chefredaktör

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.