8. Järvaskolan vill väcka ungdomars självkänsla

Hösten 2016 startade Milad Mohammadi Järvaskolan tillsammans med Amir Sajadi och Helya Riazat. Högstadieskolan fokuserar på att stärka självförtroendet och självkänslan hos ungdomar i utsatta områden. Den drivs av en ideell och icke-vinstdrivande stiftelse. Utöver grundämnena ingår olika aktiviteter efter skoltid i skolans lokaler. Alla elever ska också få en praktikplats och en mentor från arbetslivet som kan fungera som förebild. Milad Mohammadis mål är att fortsätta föra fram sitt budskap om vikten av mångfald genom sina föreläsningar och att arbeta för att Järvaskolan ska bli en så bra skola som möjligt. Att han har jobbat hårt för att nå dit han är i dag förstår man när man hör honom berätta om sitt liv.

Lokal: HAMLET
Medverkande:

Milad Mohammadi

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.