Invigning

Välkommen till KOMMEK

Inledningstalare Ardalan Shekarabi

Årets Tillväxtkommun

Renata Chlumska, föreläsare och äventyrare m.m.

Lokal: Malmö Arena

Utvärdera invigningen

När invigningen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.