Invigning

Välkommen till KOMMEK

Inledningstalare Ardalan Shekarabi

Årets Tillväxtkommun

Renata Chlumska, föreläsare och äventyrare m.m.

Utvärdera

När är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.