Avslutningsseminarium

KOMMEK 2018

Lokal: Malmö Arena

Utvärdera avslutningen

När avslutningen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.