SPP Fonder

SPP Fonders fokus är att skapa bra avkastning till låga avgifter genom enkla, prisvärda och hållbara fonder. Hållbart fondsparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Att spara hållbart är det enda logiska, ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att vi tillsammans ska kunna uppnå FNs globala hållbarhetsmål. Kapitalförvaltning behöver varken vara krånglig eller dyr. Vi tror på enkelhet och fokuserar på tre saker.

  • Enkelt – våra fonder ska vara enkla för investerare att använda.
  • Värde för pengarna – attraktiva finansiella egenskaper och prissatt i relation till förädlingsvärde
  • Hållbarhet – vi har arbetat med hållbarhet i över 20 år både för att våra kunder kräver det och att det gör oss till en bättre kapitalförvaltare

Hos oss är hållbarhetsanalysen en helt integrerad del i bolagsanalysen och den kompletterar den rena finansiella analysen av bolagen. Baserat på vår hållbarhetsanalys undviker vi att investera i bolag som vi anser vara icke-hållbara. Vi styr över våra investeringar i bolag vi menar hanterar risker och är bättre positionerade i förhållande till långsiktiga trender förknippade med global hållbar tillväxt. SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av norska Storebrand ASA.
Besök gärna vårt seminarium vår monter så berättar vi mer.
Om du har frågor till oss är du välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner hittar på vår hemsida, https://www.sppfonder.se/spp-fonder/om-oss/kontaktpersoner/ .

KOMMEK 2020 genomförs digitalt!

Coronakrisen innebär att vi inte har möjlighet att kunna genomföra KOMMEK som fysisk träff.

KOMMEK är Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor. Konferensens betydelse som kunskapsdelare och nätverksforum är alldeles för stor för att vi ska ställa in.

Därför ställer vi nu om – och genomför KOMMEK 2020 enbart som webbkonferens.

Coronakrisen innebär att de ämnen vi diskuterar på KOMMEK blivit ännu viktigare. Det har större betydelse än någonsin att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra och att vi slår vakt om de platser där vi kan diskutera framtiden på ett intelligent och fördjupande sätt.

Nu genomför vi KOMMEK via webben och ser till att dra nytta av alla smarta knep för att nätverka och kunskapsdela digitalt. Vi hoppas och tror att du vill följa med oss på resan.

Din röst, dina tankar och din kunskap behövs – nu mer än någonsin. Tillsammans skapar vi det digitala KOMMEK 2020. Välkomna!

Biljetter

2-dagars digital konferens
2475 kr ex. moms

Vad händer nu?
Vi har anpassat KOMMEK:s program till vårt nya digitala format. Du kan redan nu se det nya programmet under fliken "program".
Om du redan är anmäld sedan tidigare – se instruktioner under fliken "för deltagare".   

Frågor om anmälan? Hör av dig till support@trippus.se