Visma Enterprise

Visma Enterprise utvecklar stöd för förändringsresan
Visma Enterprise ingår i vismakoncernen, ett av Nordens största och mest expansiva IT-företag. Många kommunala bolag och 4 av 10 kommuner använder Visma Affärslösningar, vilket gör oss till marknadsledande leverantör av affärssystem.
Välkommen att besöka oss i vår monter på Kommek, där vi berättar om vår pågående utveckling av Visma Affärslösningar och vad det innebär för din verksamhets möjlighet att kunna dra full nytta av digitalisering.

Digital transformation kräver nya arbetssätt och kostnadseffektivitet
Därför utvecklar vi Visma Affärslösningar till att bli en långsiktigt konkurrenskraftig produkt som ger förutsättningar för både effektivitet och innovation, samtidigt som vi successivt tar kommunerna till molnet. Det handlar alltså om mer än bara ett tekniklyft.

50 års erfarenhet har lärt oss att kommunala verksamheter är komplexa. Med vår nya strategi skapar vi trygghet på samma gång som utveckling sker till stöd för förändringsresan. I det här projektet samarbetar vi med utvalda kommuner, för att säkerställa att nya Visma Affärslösningar är anpassat efter de faktiska behoven, inte tvärtom.

’En sak förändrar vi däremot inte – Visma Affärslösningar kommer för alltid vara baserat på marknadsledande, helintegrerade produkter som ger användaren en sömlös upplevelse.

Välkommen till vårt seminarium och vår monter på Kommek.

Om du har frågor till oss är du välkommen att kontakta oss. Kontaktvägar hittar på vår hemsida, https://www.visma.se/offentlig-sektor/ .