• Välkommen till Malmö
  14-15 augusti 2024!

SVERIGES VIKTIGASTE MÖTE FÖR OFFENTLIG SEKTOR

KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. På KOMMEK möts över 2 000 ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer.

KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan.

Vi ser fram emot att välkomna er 14-15 augusti 2024!

Kommek 2024 – teman

 • En effektiv och innovativ välfärd
  (digitalisering och AI, verksamhetsutveckling)
 • Säkra välfärdens kompetensförsörjning
  (ekonomens roll mm)
 • Leda och styra i utmanande tider
  (tillitsbaserad styrning m.fl. perspektiv på styrning, “att hantera ekonomiska underskott” och civil beredskap,
  smart samarbete, personlig utveckling)
 • En omvärld i förändring
  (Samhällsutveckling, makroekonomi och grön omställning, civil beredskap, välfärdsbrott)
 • Redovisning, finansiering, investeringar och revision

Program

Intressant & täcker aktuella frågor

Anmälan

Vi ser fram emot att se dig på KOMMEK 2024

Talare

kommek talare

Troed Troedson

kommek

Annika Winsth

Fredrik N G Andersson

kommek

Emelie Värja

kommek

Herman Crespin

Nyheter från KOMMEK

Registrera dig för KOMMEK:s nyhetsbrev så du inte missar de senaste uppdateringarna från oss.

Prenumerera

Arrangörer

kommek
kommek

Mediepartner

kommek

GuldPartners

kommek
kommek
kommek