Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m.

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt sina medlemmar i form av lägre räntor.

För närvarande är 278 kommuner och elva regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut.

I vår monter möter du våra kundansvariga för att bland annat prata om Gröna lån och KI Finans. Gröna lån tillgodoser medlemmarnas behov av hållbara finansieringslösningar. KI Finans är kommunsektorns digitala finansförvaltningstjänst som underlättar god ekonomisk hushållning.
Om du har frågor till oss är du välkommen att kontakta oss som du hittar på vår hemsida, https://kommuninvest.se/kontakta-oss/.