kommek

Anders Ljungberg

Framtidens verksamhetsutveckling – vad behöver utmärka verksamhetsutvecklingen 2024 och framöver?

Medan vi vet en hel del om vad framtiden kräver av verksamheter, så är det inte lika tydligt vad som då krävs av verksamhetsutvecklingen. En föränderlig omvärld kräver delvis nya sätt att förhålla sig till och genomföra förbättring och förändring. Synsätt och metoder behöver kompletteras och ibland förändras. Framtidens verksamhetsutveckling behövs nu och är delvis redan här.

Medverkande

Anders Ljungberg är konsult, forskare, inspiratör och författare med stort intresse för verksamheters förmåga att utvecklas och skapa värde. Han har drygt 30 års erfarenhet av förändring och verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor.