kommek talare

Andreas Falk

Välfärdsbrottsligheten påverkar tilliten i samhället

Andreas Falk har ansvarat för att ta fram Uppsala kommuns handlingsplan mot välfärdsbrott och arbetar med myndighetssamverkan och samordning av kommunens arbete mot välfärdsbrott. Han arbetade tidigare på Försäkringskassans strategiska kontrollenhet med riskprofiler och myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.

Detaljerad programseminariumtid

Onsdag, 14 augusti, 14:15 – 15:00 (CEST)
16. Välfärdsbrottsligheten påverkar tilliten i samhället