kommek

Annika Winsth

Chefsekonom Nordea

Hur påverkas välfärdssektorn av den ekonomiska utvecklingen?

Svag ekonomisk utveckling och en vikande sysselsättning sätter press. Hög, men vikande, inflation och höjda räntor bidrar till att välfärdssektorns ekonomi är i obalans. Hur påverkas kommuner och regioner framöver?