Fredrik N G Andersson

Penningpolitiken igår, idag och imorgon

Under senare år har Riksbanken jobbat i motvind. Inflationen har varit hög och Riksbanken har tvingats strama åt penningpolitiken genom att höja sin styrränta och sälja av de värdepapper de köpte under åren 2015–2021. I kölvattnet av de stigande räntorna har Riksbanken aviserat stora förluster. Kostnader som riskerar hamnar på skattebetalarnas bord. Hur hamnade vi här och vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden?

Fredrik N G Andersson,
docent, Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet