kommek

Hans Petersson

Jörgen Hansson

Hans Petersson & Jörgen Hansson

25 år med finansiella profiler

Den finansiella profilen har varit den mest framgångsrika finansiella jämförelsemodell inom kommunal ekonomi under 2000-talet. Vad förklarar framgången och vad kan man lära sig modellen?

Seminariet handlar om vikten av att jämföra sig med varandra för få ytterligare perspektiv på kommunens eller regionens finansiella ställning och utveckling. En genomgång görs av modellen och olika resultat samt intressanta tolkningar lyfts fram. En kommun som använder modellen i sin verksamhet redovisar styrkor och svagheter med modellen utifrån ett användarperspektiv.

Medverkande
Hans Petersson, finansiell analytiker KEF och Förvaltningshögskolan + Jörgen Hansson Ekonomichef Falkenbergs kommun