Lena Lundkvist

Färre barn och fler äldre i framtiden!

I SCB:s senaste befolkningsframskrivning för Sverige förutspås en långsammare befolkningsökning i framtiden. Hur tänker egentligen SCB:s prognosmakare när de gör sina antaganden om den framtida befolkningsutvecklingen.

Detaljerad programseminariumtid

Torsdag, 15 augusti, 08:30 – 09:00 (CEST)
34. Färre barn och fler äldre i framtiden!