kommek

Troed Troedson

Titel

Jag startade Troed Ventures utifrån min övertygelse om att vi faktiskt inte kan använda våra gamla erfarenheter för att förstå framtiden. Tvärtom är vana och självklara sanningar våra största hinder.

Men inte bara det, vi kan inte heller använda våra gamla arbetsmetoder.

Troed Ventures är ett sätt att både lära mig själv, och att dela med mig av mina kunskaper som jag fått under mitt yrkesliv, först som chef i Helsingborgs Stad och därefter som konsult i över 20 år. Jag  har arbetat med många av våra stora företag och organisationer kring ledning,framtidsfrågor och kompetensutveckling men det finns massor kvar att upptäcka och jag gör det gärna tillsammans med dig.