11. Ökad samverkan mellan kommuner och regioner

Pandemin har aktualiserat flera exempel på samverkan mellan kommuner och regioner. Vilka goda exempel finns och vilka arbetssätt ska vi fortsätta med efter coronakrisen? Hur kan SKR stötta samarbetet?

Medverkande:
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Region Kalmar län
Annette Andersson, kommundirektör, Kalmar kommun
Staffan Isling, vd, SKR