12. Vem driver omställningen till ett hållbart samhälle – investerarna eller bolagen?Guldpartner: SPP fonder

Det är ingen tvekan om att finansiella investeringar, precis som många andra områden, måste ställas om i linje med Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetmål. Mycket har redan gjorts och kommuner och regioner har verkligen varit vägledande i detta arbete, men vi har en god bit kvar för att förflytta kapital och bolag i linje med 1,5-gradersmålet. Under vårt seminarium kommer vi att berätta vilka faktorer vi tittar på när vi utvärderar bolag och vi kommer att gästas av Wihlborgs Fastigheter ochEpiroqsom vi investerar i. Bolagen kommer att prata om varför de är en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle och vilken roll investerare har haft och troligtvis kommer att ha, i denna omställning vi står inför.

Moderator:
Anna Jönsson, CFA Director Institutional Clients Storebrand Asset Management, Swedish branch

Gästföreläsare:
Staffan Fredlund, miljöchef, Wihlborgs Fastigheter
Camilla Goldbeck-Lowe, VP Corporate Responsibility, Epiroc

 

Guldpartner: