14. Befria dig från arvet – skapa flexibla och välfungerande enheter!

Corona-krisen har belyst behovet av ”självförbättrande” verksamheter, med förmågan att snabbt anpassa sig till skiftande förutsättningar. Denna egenskap har visat sig vara överlägsen i att bygga välfungerande verksamheter även i tider utan kris. Magnus Lord, specialist inom verksamhetsutveckling, visar hur de främsta organisationerna fasar ut idéer om stordrift och massproduktion, tillvaratar medarbetarnas expertis och frigör en enorm utvecklingskraft.

Medverkande:
Magnus Lord, läkare och specialist inom sjukvårdsutveckling