17. Lån för social hållbarhet, kan det främja integration och trygghet?Guldpartner: Kommuninvest

Finansiering som verktyg för att uppmärksamma och understödja lokalt hållbarhetsarbete är på stark frammarsch, det visar inte minst utvecklingen för gröna lån och gröna obligationer. Tillsammans med några av de kommuner som kommit längst i att integrera social hållbarhet i den dagliga verksamheten har Kommuninvest utvecklat en idé för Lån för Social Hållbarhet. På seminariet får du lära dig mer om hur Botkyrkabyggen, Kungälvs kommun och Eidar, Trollhättans bostadsbolag, arbetar samt hur finansiering med Lån för Social hållbarhet kan främja sociala mål och stimulera effektmätning.

Moderator:
David Ljung, Kommuninvest.

Medverkande:
Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest; Chris Österlund, Botkyrkabyggen; Anna Wänblom, Eidar; Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun.

Guldpartner: