18. Det digitala språnget våren 2020 – så blev morgondagens hälso- och sjukvård tillgänglig i dag

Situationen våren 2020 har bidragit till ett kraftigt språng där nya arbetssätt och nya digitala lösningar på kort tid har införts på bredden över hela hälso- och sjukvården. Det som tidigare har tagit åratal att genomföra har nu i stor utsträckning skett inom loppet av dagar och veckor. Många har, när det behövts som mest, visat prov på handlingskraft, kreativitet och förmåga till förnyelse.

Vad är det rent konkret som har skett? Hur ser vi till att nya smarta arbetssätt blir långsiktigt bestående? Vad kommer att känneteckna framtidens hälso- och sjukvård? Hur behöver styr- och ersättningssystem utvecklas?

Medverkande
Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Region Kalmar
Towa Jexmark, innovationschef, Ramsay Santé (Capio)