19. Nytt verktyg visar hur effektiv kommunen är

Nyckeltalen om effektivitet och produktivitet ska ge underlag för lokala analyser, beslut och prioriteringar. Nu finns verktyget som speglar utvecklingen både för enskilda kommuner och på en aggregerad nivå. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har lett arbetet på uppdrag av Finansdepartementet som tillsammans med SKR deltagit i arbetet.

Medverkande:
Maria Price, kanslichef, RKA
Annika Wallenskog, chefekonom, SKR