4. Den digianaloga ekonomen – på bänken eller med i gamet?

Ekonomen har en central roll att fylla när den kommunala verksamheten digitaliseras. Det finns också förväntningar på att ekonomen skall excelera i dessa nya digitala systemlösningar. Men hur pass väl fyller egentligen ekonomen den rollen? Under seminariet redovisas och problematiseras några resultat och slutsatser från aktuella studier om de vägval som ekonomen tagit och vilka vägval som är möjliga.

Medverkande:
Rolf Solli, Ulf Ramberg och Roland Svensson