20. Kompetensutmaningen i ett förlängt och förändrat arbetsliv

Teknikutvecklingen och digitalisering påverkar arbetslivet och ställer nya krav på kompetens. Många kommer behöva byta arbetsuppgifter eller yrke flera gånger under ett yrkesliv. SKR har undersökt människors attityder till att byta jobb, arbeta längre och digitalisering i arbetslivet.

Medverkande:
Eva Wikström, vd, Omställningsfonden
Johanna Öqvist, utredare, SKR
Bodil Umegård, analytiker, SKR