21. Att gå från uppföljning och analys till handling

Kan politikerna vara säkra på att uppföljningar och analyser med hjälp av bland annat Kolada leder till de effekter de önskar? SKR och några kommuner har tillsammans utvecklat en modell för hur politiken kan få hjälp med konsekvensanalyser som ger insikter på både kort sikt och i ett längre samhällsperspektiv.

Medverkande:
Christine Feuk, SKR
Gunnar Gidenstam, SKR