22. Hälsa som strategi – hur satsa i en tuff ekonomisk tid

För att klara välfärdsuppdraget behöver kommuner och regioner arbeta mer förebyggande tillsammans. Samtidigt är det ekonomiska utrymmet begränsat. Skellefteå kommun och Region Kronoberg berättar om sina satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Medverkande:
Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef, Skellefteå kommun
Erika Lagergren, processledare för Barnens bästa gäller, Region Kronoberg
Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande, SKR
Jesper Ekberg, samordnare av Strategi för hälsa, SKR (tillika folkhälsochef i Region Jönköping)