24. Ökningen av riktade statsbidrag till skolan har nått vägs ände!

SKR har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag till skolområdet. Nu pågår en översyn gällande hur systemet kan göras mer ändamålsenligt och effektivt. Seminariet behandlar ett förslag från SKR kring hur det skulle kunna gå till.

Moderator:
Bodil Båvner, SKR

Medverkande:
Anders Malmquist, grundskoledirektör, Malmö stad
Mats Gerdau (M), ordförande i SKR:s utbildningsberedning samt kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
Annika Wallenskog, chefekonom, SKR