25. Revision för att hindra korruption

Vilken roll kan den kommunala revisionen spela i arbetet med att motverka korruption? Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, resonerar om hur kommuner och regioner kan använda revisionen för att få bukt med oegentligheter.

Medverkande:
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Moderator:
Lotta Ricklander