27. Plenum: Annika Winsth – Hur påverkar makroekonomin kommuner och regioner?

Vad händer i världen och vad får den makroekonomiska utvecklingen för effekter på kommuner och regioner? Annika Winsth ger en lägesbild och bedömer utvecklingen av arbetsmarknad, ränteläge och konjunkturförlopp.

Medverkande:
Annika Winsth, chefekonom, Nordea