5. Välfärdens utmaningar – på spaning efter bättre användning av resurserna

Det ekonomiska läget och den demografiska utvecklingen påverkar möjligheten att finansiera och bemanna välfärden. Myrna Palmgren ger exempel på hur regioner och kommuner möter utmaningen.

Medverkande:
Myrna Palmgren, ekonomie doktor optimeringslära, Region Östergötland