6. Är du med på tåget mot det digitala samhället?Guldpartner: UNIT 4

I Sveriges kommuner förs ett pågående och högaktuellt digitaliseringsarbete för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunens service till medborgarna. I detta seminarium diskuterar vi hur man bäst använder digitaliseringens möjligheter, vilka processer som påverkas liksom de framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin utveckling.

Medverkande:
Alexander Drevstad, Unit4 och Sandra Flodmark, Höganäs, Anna-Maria Röstlund, Nacka kommun

Moderator:
Anna Bellman, Bellacom

Guldpartner: