7. Hur stärker vi kommunerna i framtiden?

Kommunutredningen lämnade sitt slutbetänkande i februari 2020 — hur ser kommunernas framtid ut? Vilka utmaningar står kommunerna inför och vilka lösningar stärker deras förmåga att klara sina uppgifter?

Deltagare:
Lena Micko (S), civilminister
Peter Lindroth (S), ordförande SmåKom
Anders Knape (M), ordförande SKR

Moderator:
Lotta Gröning, journalist