3. Välfärd satt under press

Framtiden för kommuner och regioner handlar inte bara om att klara ekonomin. Går det att få personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens? Vilken roll spelar tilliten mellan lokal och nationell nivå och mellan politiker och medborgare?

Medverkande:
Lena Micko, civilminister (S)
Anders Knape (M), ordförande SKR
Annika Wallenskog, chefskonom SKR

Moderator:
Lotta Gröning