1. Inledning

Anders Knape (M), ordförande Sveriges Kommuner och Regioner; Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad, Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande Region Skåne och Annika Hellberg, ordförande Kommunalekonomiska föreningen hälsar välkommen till KOMMEK.

Civilminister Lena Micko (S) frågas ut av Lotta Gröning, journalist.