8. När utmaningar blir möjligheter – att hitta metoder och verktyg för att klara kommunernas långsiktiga finansiering och kompetensförsörjningGuldpartner: PwC

Resultat från enkätundersökningar om kommun- och ekonomichefernas utmaningar vittnar om ett stort behov av att tänka nytt och samtidigt skapa värde för medborgarna i det långsiktiga arbetet med kommunernas finansiering och kompetensförsörjning. Hur kan utmaningar bli till möjligheter med hjälp av exempelvis samverkan? Under webinariet kommer vi att presentera metoder och verktyg för att möta utmaningarna och få lyssna till inspirerande exempel på hur två av Sveriges kommuner arbetar med dessa frågor.

Moderator:
Måns Liljenlöv, PwC

Medverkande:
Susanna Collijn, PwC,
Samir Sandberg, PwC,
Christina Olsson, Mariestads kommun
Per Malmquist, Strängnäs kommun

Guldpartner: