SPP Fonder

SPP Fonders fokus är att skapa bra avkastning till låga avgifter genom enkla, prisvärda och hållbara fonder. Hållbart fondsparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Att spara hållbart är det enda logiska, ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att vi tillsammans ska kunna uppnå FNs globala hållbarhetsmål. Kapitalförvaltning behöver varken vara krånglig eller dyr. Vi tror på enkelhet och fokuserar på tre saker.

  • Enkelt – våra fonder ska vara enkla för investerare att använda.
  • Värde för pengarna – attraktiva finansiella egenskaper och prissatt i relation till förädlingsvärde
  • Hållbarhet – vi har arbetat med hållbarhet i över 20 år både för att våra kunder kräver det och att det gör oss till en bättre kapitalförvaltare

Hos oss är hållbarhetsanalysen en helt integrerad del i bolagsanalysen och den kompletterar den rena finansiella analysen av bolagen. Baserat på vår hållbarhetsanalys undviker vi att investera i bolag som vi anser vara icke-hållbara. Vi styr över våra investeringar i bolag vi menar hanterar risker och är bättre positionerade i förhållande till långsiktiga trender förknippade med global hållbar tillväxt. SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av norska Storebrand ASA.
Besök gärna vårt seminarium vår monter så berättar vi mer.
Om du har frågor till oss är du välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner hittar på vår hemsida, https://www.sppfonder.se/spp-fonder/om-oss/kontaktpersoner/ .