Info till utställare

Vi välkomnar både nya och återkommande utställare!

KOMMEK är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i den offentliga sektorn. Det är här du vårdar och utvecklar ditt nätverk – samt skapar nya affärsmöjligheter!

Vill du ställa ut på KOMMEK 2024?

Kontakta Lisa Forsberg

Telefon: 031-894116 / 076-1302994

Lisa.forsberg@easyfairs.com