Info till utställare

Vi välkomnar både nya och återkommande utställare!

KOMMEK är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i den offentliga sektorn. Det är här du vårdar och utvecklar ditt nätverk – samt skapar nya affärsmöjligheter!

Vill du ställa ut på KOMMEK 2024?

Kontakta Richard Johansson

Telefon:+46 730 660968

Richard.johansson@easyfairs.com