54. Mer styrning ger bättre upphandling

Inköpen hanteras ofta utifrån vilken förvaltning som behöver anskaffa en vara, tjänst eller entreprenad. Om organisationen istället samarbetar utifrån sin försörjningsstrategi finns flera vinster att göra. Exempelvis kan organisationens behov av transporter hanteras av ett kategoriteam, vilket gör att volymen och uppföljningen samlas. Det kan leda till besparingar och öka möjligheten att utveckla verksamheten. Inom privata inköp är detta en vanlig modell, men hur kan den anpassas till offentlig sektor?

>> Ladda ner presentationen för denna föreläsning

Lokal: E
Medverkande:

Anna-Karin Renström, VD Telge Inköp
Karin Peedu, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.